Skip to content

Oikeudellinen huomautus

YHTEYDENOTTO VERKKOSIVUSTOSTA VASTAAVAAN HENKILÖÖN

Voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

OBJECT

Tämä oikeudellinen ilmoitus säätelee oikeuksia ja velvollisuuksia kaapelointi.com (jäljempänä “tämä sivusto” ja käyttäjät, jotka liittyvät pääsyyn, navigointi ja käyttö tämän sivuston rajoittamatta kaapelointi.com pidättää oikeuden muuttaa, ilman ennakkoilmoitusta, sen sisältöä, jotka ovat voimassa ne, jotka on julkaistu aikaan navigointi.

Selaamalla, katselemalla ja käyttämällä tätä verkkosivustoa saat käyttäjän aseman, mikä merkitsee, että hyväksyt nimenomaisesti kaikki lausekkeet, jotka ilmoitamme tässä oikeudellisessa ilmoituksessa, sekä muut varoitukset tai erityislausekkeet, jotka on vahvistettu eri osioissa rekrytointia, palvelujen käyttöä, tuotteita, rekisteröintejä tai sivun osioita varten.

Jos et siis hyväksy tässä oikeudellisessa ilmoituksessa esitettyjä lausekkeita, sinun on pidättäydyttävä pääsemästä ja/tai käyttämästä Sivuston tarjoamia palveluja ja/tai sisältöä ja poistuttava Sivustolta.

Tämä verkkosivusto voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta lopettaa, keskeyttää tai keskeyttää pääsyn sivun sisältöön ilman, että Käyttäjällä on mahdollisuutta vaatia mitään korvausta.

PÄÄSY VERKKOSIVUSTOLLE

Verkkosivustomme käyttäjänä olet velvollinen olemaan käyttämättä sivua lain, moraalin ja yleisen järjestyksen vastaiseen toimintaan ja yleisesti käyttämään sitä tässä oikeudellisessa ilmoituksessa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Olet myös velvollinen olemaan harjoittamatta mainontaa tai kaupallista hyväksikäyttöä lähettämällä viestejä, joissa käytetään väärää henkilöllisyyttä.

tämä verkkosivusto toimii yksinomaan Sivun vastuullisena tieto- ja sisältöpalvelun tarjoajana joko omissa palveluissaan tai sellaisten kolmansien osapuolten palveluissa, joiden kanssa se on allekirjoittanut sopimuksia, eikä ole vastuussa sisällöstä, jota käyttäjät näiden ehtojen vastaisesti lähettävät tai julkaisevat, ja käyttäjä on yksin vastuussa niiden todenperäisyydestä ja laillisuudesta.

tämä verkkosivusto voi keskeyttää käyttäjän käyttämän Sivun palvelun ja irtisanoa välittömästi suhteen käyttäjään, jos se havaitsee Sivun tai sen tarjoamien palvelujen käytön, jota voidaan pitää tässä oikeudellisessa ilmoituksessa esitetyn vastaisena.

Tarjottujen palvelujen sisältö ja niiden käyttö on rajoitettu 18 vuotta täyttäneille käyttäjille. Tämä verkkosivusto muistuttaa alaikäisistä vastuussa olevia aikuisia käyttäjiä siitä, että heidän yksinomaisella vastuullaan on määrittää, mitkä palvelut ja/tai sisältö eivät ole alaikäisille sopivia. Jos alaikäinen käyttää ja rekisteröityy, oletetaan, että käyttö on tapahtunut vanhempien, huoltajien tai laillisten edustajien etukäteen antamalla nimenomaisella luvalla, ja tämä verkkosivusto pidättää itsellään oikeuden suorittaa niin monta tarkistusta ja tarkastusta kuin se katsoo tarpeelliseksi tässä yhteydessä.

tällä verkkosivustolla kerrotaan, että on olemassa tietokoneohjelmia, jotka mahdollistavat suodatuksen ja estävät pääsyn tiettyyn sisältöön ja palveluihin, jotta esimerkiksi vanhemmat tai huoltajat voivat päättää, mihin Internet-sisältöön ja -palveluihin alaikäiset voivat päästä ja mihin eivät.

Tämä verkkosivusto ei missään tapauksessa ole vastuussa käyttäjien toimittamien tietojen todenperäisyydestä, joten kukin heistä on yksin vastuussa siitä, että tälle verkkosivustolle toimitetut tiedot ovat riittäviä, täsmällisiä, ajantasaisia ja tarkkoja tai muuten mahdollisista seurauksista, jotka voivat aiheutua tietojen laadun ja tarkkuuden puutteesta.

HENKINEN JA TEOLLINEN OMAISUUS

tämä verkkosivusto ei takaa, että sisältö on tarkkaa tai virheetöntä tai että käyttäjän vapaa käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. Tämän sivun ja sen sisällön hyvästä tai huonosta käytöstä vastaa käyttäjä itse.

Samoin on kiellettyä jäljentää, lähettää uudelleen, kopioida, siirtää tai lähettää uudelleen, kokonaan tai osittain, Sivun sisältämiä tietoja, riippumatta sen tarkoituksesta ja siihen käytetyistä keinoista, ilman tämän verkkosivuston etukäteen antamaa lupaa.

LINKIT TAI LINKIT

Kuten edellä on mainittu, verkkosivustollamme voi olla linkkien lisäksi linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Toistamme, että näiden kolmansien osapuolten sivuja ei ole tarkistettu tai ne eivät ole tämän verkkosivuston valvonnan alaisia, joten tämä verkkosivusto ei ole vastuussa näiden verkkosivustojen sisällöstä eikä yksityisyyttäsi tai henkilötietojesi käsittelyä koskevista toimenpiteistä tai muista mahdollisista toimenpiteistä.

tämä sivusto suosittelee huolellista lukemista käyttöehtoja, tietosuojakäytäntöä, oikeudellisia ilmoituksia ja / tai vastaavat näiden sivustojen.

Jos olet kiinnostunut aktivoimaan linkin jollekin tämän verkkosivuston sivulle, sinun on ilmoitettava siitä ja saatava nimenomainen suostumus linkin luomiseen. Tämä verkkosivusto pidättää itsellään oikeuden vastustaa linkkien aktivoimista verkkosivustolleen.

VASTUUN RAJOITTAMINEN

tämä verkkosivusto ei ole suoraan tai välillisesti vastuussa:

Palvelun laatuun, käyttönopeuteen, oikeaan toimintaan tai Sivun saatavuuteen tai toiminnan jatkuvuuteen.

Sivun käytöstä käyttäjän laitteille mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Tapaukset, joissa kolmas osapuoli pääsee vakiintuneita turvatoimia rikkoen käsiksi viesteihin tai käyttää niitä tietokonevirusten lähettämiseen.

kaikenlaisen lähetetyn, levitetyn, tallennetun tai saataville asetetun sisällön viat ja puutteet.

Käyttäjien sivua tai siinä tarjottuja palveluja käyttäessään lähettämän sisällön laillisuus, luotettavuus ja hyödyllisyys sekä niiden totuudenmukaisuus tai tarkkuus. Tämä verkkosivusto ei valvo sitä, miten käyttäjät käyttävät sivua, eikä takaa, että käyttäjät käyttävät sivua tämän oikeudellisen huomautuksen määräysten mukaisesti.

Esimerkkinä ja rajoituksetta käyttäjä on vastuussa seuraavista:

heidän syöttämästään sisällöstä, erityisesti sivujen kautta tai sivuilla syötetyistä ja yhtiölle lähetetyistä tiedoista ja informaatiosta.

Kaikenlaisen toiminnan suorittaminen kolmansien osapuolten sivuilla tai laittomien, oikeuksia loukkaavien, vahingollisten ja/tai vahingollisten toimien suorittaminen.

Käyttäjän rikkominen edellä mainittuja velvoitteita vastaan voi johtaa asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen lain suojaamana, ja tämä verkkosivusto voi oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa toteuttamiseksi poistaa tai estää rikkomisen tehneen käyttäjän tilin ilman mahdollisuutta saada korvausta aiheutuneista vahingoista.

yksityisyys- ja tietosuojapolitiikka

tämä verkkosivusto ei kerää suoraan mitään käyttäjätietoja, vaan kaikki käyttäjätiedot saadaan kolmansien osapuolien toimesta (esimerkiksi Google Analytics, Adsense tai muut työkalut), joten näiden kolmansien osapuolten on otettava huomioon tietosuojalainsäädännön noudattaminen. Henkilö- tai tilastotietoihin viittaavia tietoja ei missään tapauksessa käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

COOKIES-KÄYTÄNTÖ

Evästeiden käyttöä koskevan voimassa olevan lainsäädännön säännösten mukaisesti niiden käyttöä käsitellään evästeiden käyttöä koskevan osion “Evästekäytäntö” säännösten mukaisesti, ja jokaisen käyttäjän on luettava, hyväksyttävä ja/tai rajoitettava evästeiden käyttöä selaamisen aikana, kuten evästeitä koskevassa bannerissa nimenomaisesti ilmoitetaan verkkosivuillamme ja evästeiden käyttöä koskevissa lisätiedoissa samassa yhteydessä. Käyttäjä voi rajoittaa COOKIESin lataamista selaimen asetuksista.

SOVELLETTAVAA LAKIA JA TOIMIVALTAISTA TUOMIOVALTAA.

Tämä oikeudellinen huomautus on laadittu espanjaksi, ja siihen sovelletaan voimassa olevaa Espanjan lainsäädäntöä, jota sovelletaan asioihin, joista ei ole määrätty tässä asiakirjassa, tulkinnan, pätevyyden ja täytäntöönpanon osalta. Tämä verkkosivusto ja käyttäjä, nimenomaisesti luopuen muusta tuomiovallasta, alistuvat Käyttäjän kotipaikan tuomioistuimille ja tuomioistuimille kaikissa mahdollisissa riita-asioissa. Jos Käyttäjän osoite on Espanjan ulkopuolella, tämä verkkosivusto ja Käyttäjä suostuvat alistumaan Espanjan A Coruñan tuomioistuinten toimivaltaan ja luopumaan nimenomaisesti kaikista muista oikeusistuimista.

Käyttöehdot

  1. Jos selaat tätä verkkosivustoa, hyväksyt hiljaisesti käyttöehdot ja tietosuojaehdot sekä ilmoitat lukeneesi oikeudellisen ilmoituksen.
  2. Tämä verkkosivusto tai sen lailliset edustajat eivät ole vastuussa tämän verkkosivuston ulkopuolisten kolmansien osapuolten palveluiden tietosuojakäytäntöjen sisällöstä tai todenperäisyydestä.
  3. On nimenomaisesti kiellettyä kopioida tai kokonaan tai osittain puhtaaksikirjoittaa mitä tahansa tämän verkkosivuston tekstiä mihin tahansa käyttöön. Tämän verkkosivuston tekstit on tarkoitettu vain luettavaksi, älä käytä niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
  4. Kuvien kopioiminen tai lataaminen tämän verkkosivuston etusivulta on nimenomaisesti kielletty.
  5. Tämän verkkosivuston etusivun kuvien linkittäminen ei ole sallittua.
  6. On sallittua kopioida ja käyttää tällä verkkosivustolla käytettyjä HTML-rakenteita ja CSS-tyylejä edellyttäen, että se on osittain ja ei koskaan koko muotoa, joka tuottaa tämän verkkosivuston kanssa identtisen verkkosivuston.

Jos näitä ehtoja ei noudateta, voimme joutua ryhtymään asianmukaisiin oikeustoimiin.