Skip to content

Tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen suojaaminen LOPD:n mukaisesti

kaapelointi.com ilmoittaa henkilötietojen suojaa koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, että kaapelointi.com-sivuston lomakkeiden kautta kerätyt henkilötiedot sisältyvät kaapelointi.com-palvelujen käyttäjien erityisiin automaattisiin tiedostoihin.

Henkilötietojen keräämisen ja automaattisen käsittelyn tarkoituksena on liikesuhteen ylläpitäminen ja kaapelointi.comin tiedotus-, koulutus-, neuvonta- ja muiden tehtävien hoitaminen.

Näitä tietoja siirretään vain niille yksiköille, jotka ovat välttämättömiä ainoastaan edellä mainitun tarkoituksen täyttämiseksi.

kaapelointi.com toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tietojen turvallisuuden, eheyden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 säännösten mukaisesti.

Käyttäjä voi milloin tahansa käyttää edellä mainitussa asetuksessa (EU) tunnustettuja tiedonsaanti-, vastustamis-, oikaisu- ja peruutusoikeuksia. Käyttäjä voi itse käyttää näitä oikeuksiaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia ja oikeita, ja sitoutuu pitämään ne ajan tasalla ja ilmoittamaan kaikista muutoksista kaapelointi.com:lle.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme kaapelointi.com-sivuston kaapelointi.com kautta kerättyjä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  1. Jos kyseessä on kaapelointi.comin kautta tarjottujen tavaroiden ja palveluiden tilaaminen, sopimussuhteen ylläpitämiseksi sekä palvelun johtamiseksi, hallinnoimiseksi, tiedottamiseksi, tarjoamiseksi ja parantamiseksi.
  2. Kaapelointi.comissa olevien lomakkeiden kautta pyydettyjen tietojen lähettäminen.
  3. Tiedotteiden (uutiskirjeiden) lähettäminen, sekä kaupallinen viestintä kampanjoista ja/tai mainonnasta kaapelointi.com:lle ja alalle.

Muistutamme sinua siitä, että voit vastustaa kaupallisten viestien lähettämistä millä tahansa tavalla ja milloin tahansa lähettämällä sähköpostia edellä mainittuun osoitteeseen.

Näiden tietueiden kentät ovat pakollisia, sillä ilman näitä tietoja ei ole mahdollista toteuttaa ilmoitettuja tarkoituksia.

Kuinka kauan kerättyjä henkilötietoja säilytetään?

Toimitettuja henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin liikesuhde säilyy tai et pyydä niiden poistamista ja niin kauan kuin oikeudellinen vastuu voi syntyä toimitetuista palveluista.

Legitimointi:

Tietojesi käsittely perustuu seuraaviin oikeusperustoihin, jotka oikeuttavat käsittelyn:

  1. Tietopyyntö ja/tai sopimus kaapelointi.comin palveluista, joiden ehdot annetaan sinulle joka tapauksessa ennen mahdollista sopimuksen tekemistä.
  2. Vapaa, erityinen, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus, jonka ilmoitamme sinulle asettamalla tämän tietosuojakäytännön saatavillesi ja jonka voit hyväksyä sen lukemisen jälkeen, jos olet samaa mieltä, antamalla lausunnon tai selkeän myönteisen toimen, kuten merkitsemällä tähän tarkoitukseen varattuun ruutuun.

Jos et anna meille tietojasi tai jos annat ne virheellisesti tai puutteellisesti, emme pysty vastaamaan pyyntöösi, jolloin emme voi antaa sinulle pyydettyjä tietoja tai tehdä palvelusopimuksia.

Palvelujen käyttäjien keräämät tiedot

Tapauksissa, joissa käyttäjä sisältää henkilötietoja sisältäviä tiedostoja jaetuilla hosting-palvelimilla, kaapelointi.com ei ole vastuussa siitä, että käyttäjä ei noudata RGPD:tä.

Tietojen säilyttäminen LSSI:n mukaisesti

kaapelointi.com ilmoittaa, että se säilyttää tietopalvelujen tarjoajana ja tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 11. heinäkuuta 2002 annetun lain 34/2002 säännösten mukaisesti enintään 12 kuukauden ajan tiedot, jotka ovat tarpeen isännöityjen tietojen alkuperän ja palvelun aloittamisajankohdan tunnistamiseksi. Näiden tietojen säilyttäminen ei vaikuta viestinnän salaisuuteen, ja niitä voidaan käyttää ainoastaan rikostutkinnan yhteydessä tai yleisen turvallisuuden takaamiseksi, ja ne voidaan antaa tuomareiden ja/tai tuomioistuinten tai ministeriön käyttöön.

Tietojen toimittaminen valtion joukoille ja yksiköille tapahtuu henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaisesti.

Immateriaalioikeudet kaapelointi.com

kaapelointi.com omistaa kaikki tekijänoikeudet, immateriaalioikeudet, teollisoikeudet, “know how” ja kaikki muut oikeudet, jotka liittyvät kaapelointi.com-sivuston sisältöön ja siinä tarjottuihin palveluihin sekä niiden toteuttamiseen tarvittaviin ohjelmiin ja niihin liittyviin tietoihin.

Sivuston kaapelointi.com sisällön jäljentäminen, julkaiseminen ja/tai muu kuin tiukasti yksityinen käyttö, kokonaan tai osittain, ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa on kielletty.

Ohjelmistojen henkinen omaisuus

Käyttäjän on kunnioitettava kaapelointi.comin tarjoamia kolmannen osapuolen ohjelmia, vaikka ne olisivat ilmaisia ja/tai julkisesti saatavilla.

kaapelointi.com:lla on käyttöoikeudet ja immateriaalioikeudet tarvittaviin ohjelmistoihin.

Käyttäjä ei hanki mitään oikeuksia tai lisenssejä sopimuksen kohteena olevaan palveluun, palvelun tarjoamiseen tarvittaviin ohjelmistoihin eikä tekniseen tiedonseurantapalveluun, lukuun ottamatta oikeuksia ja lisenssejä, jotka ovat välttämättömiä sopimuksen kohteena olevien palveluiden suorittamiseksi ja vain niiden keston ajaksi.

Kaikkiin toimiin, jotka ylittävät sopimuksen suorituksen, käyttäjä tarvitsee kirjallisen luvan kaapelointi.com:lta, ja häneltä kielletään pääsy, muuttaminen, konfiguraation, rakenteen ja tiedostojen tarkastelu kaapelointi.com:n omistamilla palvelimilla, ja hän ottaa siviili- ja rikosoikeudellisen vastuun kaikista tapauksista, joita voi tapahtua palvelimilla ja turvajärjestelmissä välittömänä seurauksena huolimattomasta tai pahantahtoisesta toiminnasta omalta osaltaan.

Isännöidyn sisällön teollis- ja tekijänoikeudet

Kaapelointi.comin tarjoamien palveluiden käyttö immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön vastaisesti ja erityisesti:

  • käyttö, joka on Espanjan lainsäädännön vastaista tai loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.
  • Kaapelointi.comin mielestä väkivaltaisen, säädyttömän, loukkaavan, laittoman, rasistisen, muukalaisvihamielisen tai herjaavan sisällön julkaiseminen tai välittäminen.
  • Crackit, ohjelmien sarjanumerot tai muu sisältö, joka loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.
  • Muiden käyttäjien henkilötietojen kerääminen ja/tai käyttö ilman heidän nimenomaista suostumustaan tai luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 säännösten vastaisesti.
  • Verkkotunnuksen sähköpostipalvelimen ja sähköpostiosoitteiden käyttö ei-toivottujen massasähköpostien lähettämiseen.

Käyttäjä kantaa täyden vastuun verkkosivustonsa sisällöstä, välitetyistä ja tallennetuista tiedoista, hyperlinkkien käytöstä, kolmansien osapuolten vaatimuksista ja oikeustoimista, jotka liittyvät teollis- ja tekijänoikeuksiin, kolmansien osapuolten oikeuksiin ja alaikäisten suojeluun.

Käyttäjä on vastuussa voimassa olevien lakien ja asetusten sekä verkkopalvelun toimintaa, sähköistä kaupankäyntiä, tekijänoikeuksia, yleisen järjestyksen ylläpitoa ja Internetin käytön yleisiä periaatteita koskevien sääntöjen noudattamisesta.

Käyttäjä korvaa kaapelointi.com:lle kustannukset, jotka aiheutuvat kaapelointi.com:n syytteeseen asettamisesta kaikissa tapauksissa, joissa käyttäjän on katsottava olevan vastuussa, mukaan lukien palkkiot ja puolustuskustannukset, myös silloin, kun kyseessä on tuomioistuimen päätös, joka ei ole lainvoimainen.

Isännöityjen tietojen suojaaminen

kaapelointi.com tekee varmuuskopioita palvelimillaan olevasta sisällöstä, mutta ei ole vastuussa käyttäjien tietojen katoamisesta tai vahingossa tapahtuvasta poistamisesta. Se ei myöskään takaa käyttäjien poistamien tietojen täydellistä korvaamista, koska tällaisia tietoja on saatettu poistaa ja/tai muuttaa viimeisimmän varmuuskopioinnin jälkeisen ajanjakson aikana.

Tarjottuihin palveluihin, lukuun ottamatta erityisiä varmuuskopiointipalveluja, ei sisälly kaapelointi.comin tekemissä varmuuskopioissa säilytetyn sisällön korvaaminen, jos tämä menetys johtuu käyttäjästä; tässä tapauksessa maksu määräytyy palautuksen monimutkaisuuden ja määrän mukaan, aina käyttäjän etukäteen antaman suostumuksen perusteella.

Poistettujen tietojen korvaaminen sisältyy palvelun hintaan vain silloin, kun sisällön katoaminen johtuu kaapelointi.comista johtuvista syistä.

Kaupallinen viestintä

Sovellettaessa LSSI-aluetta. kaapelointi.com ei lähetä sähköpostitse tai muilla sähköisillä viestintävälineillä mainos- tai myynninedistämistarkoituksessa tapahtuvaa viestintää, jota vastaanottajat eivät ole etukäteen pyytäneet tai nimenomaisesti hyväksyneet.

Jos kyseessä ovat käyttäjät, joiden kanssa on olemassa aiempi sopimussuhde, kaapelointi.com on itse oikeutettu lähettämään kaupallisia viestejä tuotteista tai palveluista, jotka ovat samankaltaisia kuin ne, joista alun perin tehtiin sopimus asiakkaan kanssa.

Käyttäjä voi joka tapauksessa henkilöllisyytensä todistettuaan pyytää asiakaspalvelun kautta, ettei hänelle lähetetä lisää kaupallisia tietoja.